Women's Ski Slopestyle - Final

RankNameRun 1Run 2Run 3Best
1Kaya TurskiR86.3391.33R26.3391.33
2Maggie VoisinR88.00R90.00R72.6690.00
3Kim LamarreR50.00R65.00R85.0085.00
4Dara HowellR3.00R77.33R84.0084.00
5Devin LoganR81.33R69.33R83.6683.66
6Keri HermanR78.66R64.33R25.3378.66
7Darian StevensR16.00R76.3341.0076.33
8Yuki TsubotaR72.00R75.33R74.3375.33